יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט

אתר ה-DESMOS מהווה תחליף קל ופשוט לתוכנת הגיאוגברה. באמצעות האתר ניתן להציג ולחקור פונקציות מכל מיני סוגים - פונקצייה קווית, פרבולה וכדומה. במצ"ב, משימה לתלמידים לביצוע חקר פונקציות וכן הערכת חלופית ע"י "עבודות יצירה לגן הילדים". התלמידים מתבקשים לצייר ציור של ילדים קטנים כגון - שמש, בית, עץ וזאת ע"י הפונקציות בסיוע אתר ה-DESMOS. מצ"ב המשימה לציור: משימת ציור בפונקציות לכיתה ח (1) (1) (1).docx מצ"ב קובץ מחוון להערכת העבודה. מחוון לפרוייקט צייר לי כבשה או בעצם פונקציה.xlsx להלן דוגמאות להערכה חלופית של ציור בדמוס ובתוספת סרטונים ומלל של התלמידים (יתרון פדגוגי משמעותי לתלמידים "השקופים"). *YouTube:c7dJkkC8nHE* להלן עבודת יצירה של התלמידים באמי"ת מודיעין בנים *אובייקט:סרטון DESMOS* להלן קישורים לעבודות מבית ספר בקריית נוער בהדרכת הגב' דניאלה עובדיה: https://www.desmos.com/calculator/ykmgvmkelc https://www.desmos.com/calculator/bx7ycujwcs https://www.desmos.com/calculator/bk9xkjqyz4 https://www.desmos.com/calculator/ezerdcq1a1

 
תמונה של אופניים העשויות מפונקציות קוויות ופרבולותתמונה המורכבת מפונקציה קווית ופרבולה. דגש על בניית רשת הסל מפונקציות המשתלבות אחת בשנייהלתפארת מדינת ישראל!העין של "האח הגדול" צופה בך. דגש על מפתח הפרבולה בבניית העין. פרבולה ישרה והפוכה
...
 
משולחנה של איילת ‏
הערכה חלופית
לומדים מתמטיקה בכייף - פעילויות שונות
חידות מתמטיות
הרצאות TED
הגיע זמן חינוך
עדש"ה - שיעורים מצולמים
ספרים רבותי ספרים
המרכז הארצי למורים למתמטיקה עי"ס
חגי ישראל ומתמטיקה
פעילות בתי ספר
יום הפאי
העצמה חינוכית
חופשה נעימה
משימות אוריינות לקראת מיצ"ב
חומרי מיצב בערבית - مواد مواد
למידה בשעת חירום