יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
שימוש בכלי התוכנה גיאוגברה לבנייה גיאומטרית והסרטת סרטון הסבר באמצעות תוכנת צילום מסך

להלן הסבר לאופן הערכה חלופית לכיתה ח' ו-ט' בנושא שימוש בגיאוגברה ובניות גיאומטריות. הרחבה למורים:קראו את המאמר בנושא: "הפיכת בעיה בגיאומטריה מספר הלימוד לבעיית חקירה במחשב, והרחבותיה לכווני חקירה נוספים", מאת: ד"ר רותי רייז.המאמר מופיע בקישור: http://highmath.haifa.ac.il/data/alle1-26/alle18/alle18-15.pdf================================================================== דוגמא להערכה חלופית לבניות גיאומטריות להלן תיאור המשימה לתלמידים:הפיכת שאלה מספר הלימוד לשאלת חקר והרחבה שלה לכיווני חקירה נוספים בחרו שאלה מספר הלימוד העוסקת בבניות גיאומטריות, ניתן להמציא שאלה.דגש: כלל המשימות יהיו בתוכנת הגיאוגברה. לכל משימה שבחרתם, נדרשת מצגת מלווה: תוכנית בניה, משימת החקר, שאלות מנחות. כל משימה תצולם בתוכנת screen o' matic ותוגש כקובץ וידאו 1 (המכיל את המצגת ואת קובץ הגיאוגברה המצולמים). פעילות ראשונה (מתאימה לחט"ב כיתה ח'-ט') בנייה של צורות גיאומטריות עפ"י תכונות הצורה. משולש שווה צלעות. משולש שווה שוקיים 2 ישרים מקבילים ריבוע מלבן מקבילית מעוין דלתון. פעילות שנייה (מתאימה לחטיבה עליונה) להלן דוגמא לחקר פונקציה ממעלה שלישית. נתון פולינום ממעלה שלישית 2x^3-3x^2-1 a≠0. א. מיצאו שיעור נקודות חיתוך עם ציר X וציר Y. ב. מיצאו שיעורי נקודות קיצון. ג. האם יש נקודות פיתול? אם כן מצא אותם.

 
 
משולחנה של איילת ‏
הערכה חלופית
לומדים מתמטיקה בכייף - פעילויות שונות
חידות מתמטיות
הרצאות TED
הגיע זמן חינוך
עדש"ה - שיעורים מצולמים
ספרים רבותי ספרים
המרכז הארצי למורים למתמטיקה עי"ס
חגי ישראל ומתמטיקה
פעילות בתי ספר
יום הפאי
העצמה חינוכית
חופשה נעימה
משימות אוריינות לקראת מיצ"ב
חומרי מיצב בערבית - مواد مواد
למידה בשעת חירום