יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מצורפת פריסה מעודכנת לכיתה ט'. הפריסה המעודכנת מיועדת למורים שיבחרו במודל החדש של מבחן מפמ"ר ט'.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
שלום לכם,חשוב לנו מאוד שהמורים ישתלמו ויהיו חברים בקהילות. המסמך המצ"ב כולל רק השתלמויות ארציות.השתלמויות מחוזיות מופצות במסגרת המחוזות.בהצלחה ניצה שיאון - מדריכה ארצית למתמטיקה חט"ב הפיקוח על הוראת המתמטיקה נייד : 054-2122234
קרא עוד...
מטרות תכנית העתודה: א. לקדם תלמידים לקראת לימודיהם ברמה של 5 יחידות לימוד בחטיבה העליונה. ב. להגדיל בחטיבת הביניים את מספר הלומדים ברמות הגבוהות והמיועדים לשיבוץ ברמה של 5 יח"ל בחטיבה העליונה.
קרא עוד...
שנת הלימודים תשע"ח הסתיימה ואנו בפתחה של שנת הלימודים תשע"ט. תכניות רבות תוכננו ובוצעו בשנת הלימודים החולפת וכל זאת בזכותכם המורים למתמטיקה.אתם המורים המלמדים, מעודדים ותומכים בתלמידים, נוטעים בהם רצון ללמוד ולהתפתח, ומחדירים בהם אמונה שהם יכולים לעמוד במשימה.
קרא עוד...
קרא עוד...
סיכום שנת הלימודים תשע"ח (2017–2018) תכנית העתודה מדעית-טכנולוגית הביאה לעלייה ניכרת במספר התלמידים שנבחנו במקצועות ה-STEM ברמה המוגברת (מתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד ומקצועות מדעיים-טכנולוגיים שונים): בשנת הלימודים תשע"ח עלה מספר הבוגרים הזכאים לתעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית, כיום מראים הנתונים כי מספר התלמידים שסיימו את לימודי התיכון עם תעודת בגרות מדעית טכנולוגית איכותית (555) עלה ב-73% בשנים 2012–2017. שיעור העלייה במספר התלמידים שסיימו חמש יח"ל במתמטיקה בבתי הספר של העתודה נאמד בשנים אלה ב-66%.
קרא עוד...
טבלת ריכוז כלל ההשתלמויות המקוונות ופא"פ
קרא עוד...
אוניברסיטת תל אביב מקיימת השתלמות בת 30 שעות למורים סקרנים למתמטיקה. מומלץ מאוד
קרא עוד...
להלן טבלה מסכמת של כל משימות ההערכה במתמטיקה שייערכו בחט"ב בשנת הלימודים תשע"ט. קיום המבחן הינו בגדר המלצה. המועדים קבועים. מי שמבקש לקיים את המבחן שלא במועד, יוכל לקיימו רק במועד מאוחר יותר מהנקוב במסמך.
קרא עוד...
להלן טבלה מרכזת של מקומות ונושאים השתלמויות למורי מתמטיקה לחט"ב.
קרא עוד...
משולחנה של איילת ‏
הערכה חלופית
לומדים מתמטיקה בכייף - פעילויות שונות
חידות מתמטיות
הרצאות TED
הגיע זמן חינוך
עדש"ה - שיעורים מצולמים
ספרים רבותי ספרים
המרכז הארצי למורים למתמטיקה עי"ס
חגי ישראל ומתמטיקה
פעילות בתי ספר
יום הפאי
העצמה חינוכית
חופשה נעימה
משימות אוריינות לקראת מיצ"ב
חומרי מיצב בערבית - مواد مواد
למידה בשעת חירום